O NAŠEM TÝMU

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 


Mgr. Kristýna Poláková

FYZIOTERAPEUTKA

Kristýna Poláková vystudovala bakalářské studium fyzioterapie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, magisterský stupeň studia pak absolvovala na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

V rámci terapie využívá zejména prvků z technik měkkých tkání, mobilizací, senzomotorické stimulace, Brügger konceptu, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, technik fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové a kineziotapingu. Při bolestech zad, krční páteře, hlavy a kloubů čerpá z konceptu McKenzie - mechanické diagnostiky a terapie, z konceptu dle Australské školy - spinální segmentální stabilizace a Dynamické neuromuskulární stabilizace prof. Pavla Koláře. V rámci terapie funkční sterility pracuje metodou Ludmily Mojžíšové.

Specializace

Kristýna Poláková se v rámci fyzioterapie specializuje na práci s dětmi od novorozeneckého věku. Díky konceptům ACT a Roswithy Brunkow řeší u dětí diagnostiku a terapii funkčních poruch jako jsou plagiocefalie, fixovaná predilekce hlavy, diastáza břišních svalů, asymetrické a vadné pohybové vzory, plochonoží, vadné a skoliotické držení těla. Dále se zabývá fyzioterapií žen v těhotenství a po porodu.Mgr. Alois Polák

FYZIOTERAPEUT

Alois Polák absolvoval bakalářský i magisterský stupeň studia fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti na fakultě stále působí v rámci doktorského studia kinantropologie. 

Během terapeutické práce využívá nejen prvků manuální medicíny jako například technik měkkých tkání, mobilizací, a manipulací, ale také proprioceptivní neuromuskulární facilitace, senzomotorické stimulace, konceptu dle dr. Brüggera, technik fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové a kineziotapingu. Při bolestech zad, krční páteře, hlavy a kloubů čerpá z konceptu McKenzie - mechanické diagnostiky a terapie, z konceptu dle Australské školy - spinální segmentální stabilizace a Dynamické neuromuskulární stabilizace prof. Pavla Koláře. 

Specializace

Alois Polák se v rámci fyzioterapie zabývá prací se sportovci v dětském, dospívajícím i dospělém věku. Konkrétně problematikou úrazů, jejich prevencí, kompenzačními prvky, posilování stabilizace těla i úpravou vadných pohybových stereotypů. 


Bc. Veronika Vojtová

       FYZIOTERAPEUTKA

Veronika Jenčová vystudovala bakalářské studium fyzioterapie na fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT na Kladně. Pracovala v Rehabilitační klinice Malvazinky v Praze.

Při práci s pacienty využívá zejména prvky manuální medicíny dle prof. Lewita - práce s fasciemi, mobilizace kloubů. K řešení problémů nejčastěji využívá konceptu PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Dr. Kabata nebo prvky Dynamické neuromuskulární stabilizace dle prof. Pavla Koláře. V rámci terapie funkční ženské sterility pracuje metodou Ludmily Mojžíšové.

Specializace

Veronika Jenčová se v rámci fyzioterapie specializuje na dysfunkci svalů pánevního dna a inkontinenci. Zabývá se i rehabilitací v těhotenství a po porodu. Zábavnou formou pracuje s dětmi s vadným držením těla, plochonožím či skoliózou. 
Bc. Monika Tomášková

FYZIOTERAPEUTKA

Monika Tomášková je absolventkou bakalářského studia fyzioterapie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Má mnohaletou praxi v ambulantním provozu.

V terapii využívá prvků technik měkkých tkání, mobilizací a kineziotapingu. Při řešení problémů v oblasti zad využívá prvky z konceptu McKenzie. V rámci funkčních svalových dysbalancí zařazuje prvky z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace dle prof. Pavla Koláře a Spirální stabilizace dle MUDr. Smíška. S problémy v oblasti pánevního dna např. funkční sterilita, nespecifické bolesti či jeho nedostatečná funkce, pracuje v rámci metody Ludmily Mojžíšové.

         Specializace

Monika se v rámci fyzioterapie se věnuje dospělým v oblasti prevence vadného držení těla, jeho nápravě a úpravou pracovního prostředí. U dětí se zaměřuje na vadné držení těla a plochonoží. V rámci metody Ludmily Mojžíšové se věnuje ženám během těhotenství, po porodu a funkčním poruchách v oblasti pánevního dna.  


     Mgr. Andrea Vitera

       FYZIOTERAPEUTKA


     Bc. Pavlína Javůrková

      FYZIOTERAPEUTKA


     Bc. Barbora Hodáčová

      FYZIOTERAPEUTKA