"Nechť strava je tvojí medicínou." 

Výživové poradenství

Blanka Slotová, DiS. - certifikovaný výživový poradce

Poskytujeme odborné poradenské služby v oblastech:

 • zdravé výživy dospělých i dětí
 • zdravého životního stylu všeobecně
 • redukce váhy dospělých i dětí
 • sestavení stravovacího plánu na míru
 • sestavení pohybového plánu na míru
 • bioimpendanční analýzy včetně interpretace výsledků (měření %tuku, vody a svalů v těle; změření bazálního metabolismu; měření množství kostní hmoty, viscerálního tuku, přibližného metabolického věku)
 • možnost přímé spolupráce s výživovým poradcem prostřednictví speciální aplikace
 • dárkové poukazy


Objednání na tel: +420 731 524 070

email: b.slotova@avgel.cz


Ceník služeb

Nabízíme individuální konzultace a balíčky služeb dle potřeby klienta.

´Úvodní konzultace

30 min.

490 Kč

Následná konzultace

cena se stanovuje dle vybraného balíčku služeb níže

-

BASIC - 2 návštěvy

 • analýza složení těla
 • interpretace výsledků
 • zorientování se ve složení potravin
 • porozumění základním pojmům z oblasti zdravé výživy
 • nutriční doporučení na míru, zdravý talíř
 • sestavení nákupního koše
 • informační materiály
 • racionální jídelníček na 7 dní
 • vhodný pohybový plán
 • zdravé recepty


OPTIMUM - 3 návštěvy

 • analýza složení těla
 • interpretace výsledků
 • zorientování se ve složení potravin
 • porozumění základním pojmům z oblasti zdravé výživy
 • nutriční doporučení na míru, zdravý talíř
 • sestavení nákupního koše
 • informační materiály
 • kompletní soubor celodenního jídelníčku na 7 dní na míru dle předchozí analýzy složení těla
 • pohybový plán na míru
 • zdravé recepty
 • kontrolní analýza těla, zhodnocení pokroků, úprava dle stavu a požadavků klienta
 • emailová podpora po dobu spolupráce

FIT - 2 návštěvy + 1 lekce NW 

 • analýza složení těla
 • interpretace výsledků
 • zorientování se ve složení potravin
 • porozumění základním pojmům z oblasti zdravé výživy
 • nutriční doporučení na míru, zdravý talíř
 • sestavení nákupního koše
 • informační materiály
 • racionální jídelníček na 7 dní
 • vhodný pohybový plán
 • zdravé recepty
 • individuální lekce Nordic walking včetně zapůjčení holí - 75 min. s certifikovaným lektorem, vysvětlení základních principů a benefitů NW pro zdraví
 • emailová podpora po dobu spolupráce

Balíček BASIC

2 návštěvy

2890 Kč

Balíček OPTIMUM

3 návštěvy

4890 Kč

Balíček FIT

2 návštěvy + 1 lekce Nordic walking

3490 Kč


Průběh první schůzky: Úvodní rozhovor, měření složení těla na bioimpendanční váze, stručná interpretace výsledků, domluvení další spolupráce. Úvodní schůzku lze absolvovat i samostatně. Následná spolupráce se odvíjí od potřeb a přání klienta (např. konzultace s kontrolním měřením, podrobný rozbor dosavadního stravování a výsledků měření, návrh vhodného stravovacího plánu na míru, sestavení pohybového plánu na míru, apod.).

S sebou si vezměte vyplněný dotazník z webu a sepsaný (alespoň přibližně) jídelníček za 3-4 dny. Pokud to nestihnete, vyplníme oboje společně na první schůzce. Dotazník ke stažení níže.

Služba není hrazena zdravotní pojišťovnou. K objednání není třeba doporučení. Výživový poradce je vázán mlčenlivostí. 


Blanka Slotová, Dis.

… je certifikovaný výživový poradce a instruktor nordic walking, poskytuje individuální poradenství v oblasti výživy, redukce váhy a zdravého životního stylu. Více než 10 let pracuje s klienty a pomáhá jim upravit jejich životní styl. Jejím cílem je maximálně individuální přístup, přizpůsobený požadavkům, zdravotnímu stavu a celkové situaci klienta. Prioritou je udržitelnost doporučení v běžném životě dnešní uspěchané doby.

Vzhledem k dynamičnosti oboru zdravé výživy se neustále vzdělává a rozšiřuje si odborné znalosti formou kurzů a odborných seminářů. Spolupracuje s jinými odborníky v oboru výživového poradenství, i s lékaři.

Ve volném čase se kromě nordic walking věnuje dalším sportům, aktivitám s rodinou a přáteli. Odpočívá u knihy, vaření nebo na procházkách se psem venku.